Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Konkurs plastyczny „Dbam o moje środowisko - oszczędzam energię”

Europejski Tydzień Mobilności obchodzony jest regularnie od 2002 roku, w dniach 16-22 września w całej Europie. Organizowany jest z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu.

W dniu 15 czerwca 2023r.  przedstawiono tegoroczny temat kampanii  - „Oszczędzaj energię”.

 

W klasach 1-3 w tym tygodniu odbędą się:

  • 19-20 września -zajęcia na temat celów i sposobów oszczędzania energii oraz zasad ruchu drogowego i ekologicznych środków transportu.
  • Konkurs plastyczny „Dbam o moje środowisko - oszczędzam energię”

Do dnia 22 można składać prace plastyczne wykonane dowolną techniką, na kartce technicznej, w formacie A4. 

Prace oceniane będą w kategoriach: 

klasy 1, 

klasy 2,  

klasy 3,

 

Ocenie podlegać będzie – właściwe przedstawienie tematu, samodzielność, oryginalność. 

Prace należy składać u wychowawców.

Autor: Małgorzata Stasiuk