Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Rada Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

 

We wrześniu 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Rodziców, w trakcie którego, między innymi, przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność statutową RR. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 pozostaje bez zmian i wynosi 55zł od rodziny.

 

     

 


Wpłaty należy dokonywać  na konto:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Narutowicza 41

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr rachunku: 35 8025 0007 0023 4160 2000 0010
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa


 

W tym roku zebrane składki  chcemy przeznaczyć między innymi na :  

  • nagrody rzeczowe i książkowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów szkolnych i imprez sportowych;
  • dofinansowanie uroczystości szkolnych: np .Ślubownie klas I. Pasowanie przedszkolaka, Dzień Dziecka i Sportu, dyplomy na zakończenie roku szkolnego;
  • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych, dofinansowanie do wyjazdów klasowych lub wyjścia do kina;
  • wydatki na pomoce dydaktyczno-wychowawcze, książki do biblioteki. „Piknik rodzinny”. 

 

       

Chcielibyśmy podziękować wszystkim za dokonane wpłaty w ubiegłym roku, dzięki nim mogliśmy wspierać, nagradzać i zachęcać do większej aktywności naszych uczniów. Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                                    Prezydium Rady Rodziców