Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Logopeda

Zajęcia  logopedyczne

 

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z różnymi wadami wymowy, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji językowej.

      W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz badania logopedycznego przeprowadzanego w szkole przez logopedę. Celem zajęć jest poprawienie wadliwej wymowy, niwelowanie wszystkich zaburzeń mowy, doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i odbywają się raz w tygodniu.

Ćwiczenia obejmują:

  • pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych),
  • pracę nad bogaceniem słownika dziecka (biernego i czynnego),
  • pracę nad stymulacją świadomości językowej, m.in. kształceniem form gramatycznych.   

Ćwiczenia te, wykonywane systematycznie, przyczynią się nie tylko do rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci, lecz także przygotują je do nauki czytania i pisania, ponieważ poprawna wymowa i dobry słuch fonematyczny ułatwią im nabywanie tych szkolnych kompetencji.

Zajęcia logopedyczne w szkole prowadzi logopeda mgr Bożena  Krawczyk  - Matysek.