Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Kadra

Kadra Szkoły – rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły – mgr inż. Przemysław Olesiejuk

Wicedyrektor Szkoły – mgr Monika Owczaruk

 

mgr Adamiuk Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego 

mgr Biała – Białecka Emilia - nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Bomba Marzena – psycholog szkolny 

mgr Chmielowski Michał – nauczyciel historii 

mgr Czerko Diana – nauczyciel etyki, wychowawca świetlicy 

mgr Fedoruk-Połowniak Anna – nauczyciel biologii , przyrody

mgr Galej – Mazur Dorota – nauczyciel języka polskiego, logopeda 

mgr Huczko-Kossowska Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego 

mgr Jakubczyk Justyna – nauczyciel plastyki, bibliotekarz

mgr Jarząbkowski Andrzej – nauczyciel religii 

mgr Kapela Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Korniluk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy 

mgr Kozaczuk Albina – nauczyciel matematyki

mgr Kozakiewicz Małgorzata – nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krawczyk – Matysek Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Lasiecka Zofia – nauczyciel muzyki

mgr Laszuk – Kalinowska Agnieszka – nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

mgr Marczuk Dorota – nauczyciel matematyki , informatyki

mgr Pieńkowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pinczuk Dorota – nauczyciel języka niemieckiego, informatyki

mgr Prokopiak Renata – wychowawca świetlicy

mgr Romaniuk Katarzyna - nauczyciel języka polskiego

mgr Saczuk Katarzyna – nauczyciel fizyki

mgr Sadownik Bernarda – nauczyciel geografii

mgr Semeniuk Marzena – nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Sokowska Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sowa Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stasiuk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Szałkowska Renata – nauczyciel chemii

mgr Szeląg Aneta – pedagog szkolny

mgr Szewc – Juchimiuk Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki

mgr Szubarczyk Zenon – nauczyciel matematyki

mgr Szulak Elżbieta – nauczyciel języka polskiego

mgr Szyc Joanna – nauczyciel chemii

mgr Szydłowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr s. Władyszewska Zofia- nauczyciel religii

dr Zdunek Anna – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie

mgr Ziemba Beata – nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego