Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Kadra

Kadra Szkoły – rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły – mgr inż. Przemysław Olesiejuk

Wicedyrektor Szkoły – mgr Monika Owczaruk

 

mgr Adamiuk Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beczek Beata – nauczyciel języka polskiego

mgr Biała – Białecka Emilia - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Bomba Marzena – psycholog szkolny

mgr Borkowska Edyta – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Czerko Diana – wychowawca świetlicy

mgr Dzyr – Jakubiec Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Fedoruk-Połowniak Anna – nauczyciel biologii

mgr Galej – Mazur Dorota – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Huczko-Kossowska Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Jakubczyk Justyna – nauczyciel plastyki, bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jarząbkowski Andrzej – nauczyciel religii

mgr Kacprowska Barbara – nauczyciel matematyki

mgr Kapela Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr s. Kłak Teresa – nauczyciel religii

mgr Korniluk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy

mgr Kowaluk Lidia – pedagog szkolny

mgr Kozaczuk Albina – nauczyciel matematyki

mgr Kozakiewicz Małgorzata – nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krawczyk – Matysek Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kulpa Iwona – nauczyciel historii, informatyki

mgr Laszuk – Kalinowska Agnieszka – nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

mgr Mincewicz Marcin – wychowawca świetlicy

mgr Pieńkowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pinczuk Dorota – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Romaniuk Marek – wychowawca świetlicy

mgr Saczuk Katarzyna – nauczyciel fizyki

mgr Sałuch Agnieszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Smędra Robert – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sokolnicka Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sokowska Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sowa Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stasiuk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Szałkowska Renata – nauczyciel chemii

mgr Szeląg Aneta – pedagog szkolny

mgr Szewc – Juchimiuk Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel techniki

mgr Szubarczyk Zenon – nauczyciel matematyki

mgr Szulak Elżbieta – nauczyciel języka polskiego

mgr Szyc Joanna – nauczyciel chemii

mgr Szydłowska Renata – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

dr Zdunek Anna – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego

mgr Ziemba Beata – nauczyciel języka rosyjskiego