Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Historia

    

     Geneza Szkoły Podstawowej nr 1 powiązana jest  z wydarzeniami historycznymi okresu zaborów. W 1905r. w Białej Podlaskiej powstała dwuklasowa szkoła miejska koedukacyjna z wykładowym językiem polskim. Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej placówki została Anna Borkowska.

     Wybuch I wojny światowej przyśpieszył ożywienie nadziei na unarodowienie oświaty. W tym czasie ks. Władysław Frelek, jeden z członków Komitetu z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej, organizował szkolnictwo m.in. Szkołę Powszechną w Białej Podlaskiej. Na bazie istniejącej dwuklasowej szkoły powstała 4-oddziałowa szkoła powszechna, do której uczęszczało 150 dzieci. Kierownictwo przejęła Aleksandra Doroszkiewicz.

     Po wyzwoleniu Polski, placówka została przejęta przez polskie władze w osobie inspektora szkolnego w Białej Kazimierza Szokalskiego. W 1919r. szkoła posiadała 7 oddziałów i uczyło się w niej 230 uczniów. Już wkrótce zostały zakończone starania o nadanie szkole imienia. Decyzją ministerstwa W.R. i O.P. z dnia 27 stycznia 1924r. otrzymała imię ks. Stanisława Brzóski. W takiej strukturze szkoła przetrwała lata II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej.

      W latach 1944-1948 szkołę objęła reforma organizacyjna i programowa. Ostatnia zmiana nazwy szkoły miała miejsce w 1953r. Od tej pory po dzień dzisiejszy jej nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej.

   Placówka została włączona w nurt reorganizacji szkolnictwa, które miało miejsce w 1961r. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były dla szkoły okresem największych sukcesów szczególnie dydaktycznych. Świadczą o tym utrzymujące się przez szereg lat wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

     Po wieloletnich staraniach w 1970r. oddano do użytku wybudowany czynem społecznym nowy obiekt. Murowany budynek liczył 22 pomieszczenia, z których 12 to sale lekcyjne w tym 6 pracowni oraz sala audiowizualna, kuchnia, jadalnia i pomieszczenia administracyjne. Na lata 90-te przypada znaczący rozwój bazy lokalowej. Obecnie w budynku mieści się 9 sal lekcyjnych + pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica i stołówka, zastępcza sala gimnastyczna oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe. Ponadto jej otoczenie stanowi zadbany plac przed szkołą i na boisku sportowym.