Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Oferta edukacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 TO : 

 • Jedna z najlepszych bialskich szkół.
 • Odrębny budynek dla klas I-III z dużym boiskiem sportowym, z  możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej.
 • Położona w centrum miasta z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej.
 • Nauka w systemie jednozmianowym.
 • Wysokie osiągnięcia w wielu dziedzinach.

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące.

 

Zwracamy szczególną uwagę na indywidualizację procesu nauczania i wychowania, oferując m.in.:

 • Zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: matematyczne, naukę gry w szachy, taneczne, sks i inne.
 • Zajęcia na pływalni.
 • Zajęcia terapeutyczne : wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne wg potrzeb.
 • Zajęcia logopedyczne.

 

ZAPEWNIAMY:

 • Nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Opiekę pedagoga.
 • Dobrze wyposażone klasopracownie.
 • Codzienne wyżywienie z własnej kuchni.
 • Zajęcia pozalekcyjne :   sportowe, basen, taneczne, naukę gry w szachy,    specjalistyczne.
 •  Stałą opiekę pielęgniarki szkolnej.
 •  Dobrze wyposażoną świetlicę, czynną od 7.00 do 16.15.
 •  Duży plac zabaw z siłownią.
 •  Nowoczesną bibliotekę dostosowaną do potrzeb uczniów.
 •  Wyjazdy letnie i zimowe o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach)
 •  Wycieczki bliższe i dalsze.
 •  Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 •  Spotkania muzealne, zajęcia w Multicentrum, w bibliotece  Barwnej.
 •  Wyjścia do kina i teatru.

 

OFERUJEMY:

 • Oddzielny budynek dla klas I – III zwiększający poczucie bezpieczeństwa oraz miłą i przyjazną atmosferę.
 • Indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju.
 • Kształcenie na najwyższym poziomie.