Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej

Jedna z najlepszych bialskich szkół - jej uczniowie zajmują czołowe miejsca w wynikach testu ósmoklasisty, konkursach miejskich i wojewódzkich.

Oferujemy:

 • nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • rodzinną atmosferę
 • codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej
 • indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami
 • opiekę pedagoga i logopedy
 • naukę gry w szachy
 • naukę języków obcych według potrzeb, również w oddziale przedszkolnym
 • zorganizowane wyjazdy letnie i zimowe o charakterze sportowym (np. nauka jazdy na nartach)
 • dobrze wyposażoną świetlicę
 • nowoczesną bibliotekę dostosowaną do potrzeb uczniów
 • rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia w Multicentrum, bibliotece Barwnej, na basenie, muzeum i współpracą z MOK
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np. koła informatyczne, matematyczne, plastyczne, językowe, dziennikarskie, przyrodnicze i inne
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • udział w programach „Szklanka mleka” dla klas 0-6, „Owoce i warzywa w szkole” dla klas 1-3
 • zajęcia taneczne