Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Biblioteka

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 08.50

09.50 – 12.35

 

 

WTOREK

08.00 – 11.00

 

 

 

ŚRODA

08.00 – 11.35

 

 

 

CZWARTEK

      

08.50 – 09.45

10.35 – 13.40

 

 

PIĄTEK

 

12.00 – 12.30

 

Procedura zwrotu podręczników z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej w okresie pandemii koronawirusa. 

Procedura bezpiecznego korzystania z bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej w okresie pandemii koronawirusa.

  

     Biblioteka jest niezastąpionym centrum informacji i odgrywa wielką rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Udostępnia książki, czasopisma, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka pomaga korzystać ze źródeł różnorodnych informacji, pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej. Na pewno o jej atrakcyjności stanowi również dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych czy możliwość samodzielnego wyboru ciekawej lektury. 

     Bibliotekę często i chętnie odwiedzają dzieci, które z entuzjazmem włączają się w organizowanie Święta Biblioteki, Święta Książki lub w inne imprezy, jak chociażby coroczny Jesienny Konkurs Recytatorski. Bibliotekarz podejmuje szereg akcji, mających na celu rozwijanie czytelnictwa. Co roku odbywa się święto biblioteki, quiz z wiedzy o literaturze. Między innymi dzięki tego rodzaju aktywności do biblioteki trafiają cenne dary – piękne książki od czytelników.

     Bibliotekarz i nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów oraz umiejętności informacyjnych swoich wychowanków. Podstawę pracy bibliotekarza stanowi wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, podkreślanie korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie. 

     Biblioteka – to dobre miejsce dla człowieka, a nasza biblioteka z pewnością jest miejscem przyjaznym i otwartym na czytelnika i jego potrzeby.

 

 

Artykuły