Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Zasady pracy zdalnej

e-nauczanie – zasady dla Nauczyciela

W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.

  -        e-mail

  -        dyski wirtualne

  -        telekonferencje – program MEET

  -        Classroom

  -        Skype

  -        Messenger

  -        Portale edukacyjne

  -        inne zasoby Internetu

 3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;
 4. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 5. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, zgodnie ze swoim planem zajęć;
 6. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów (nie mniej niż 18h tygodniowo);
 7. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu
  i godziny oraz formy kontaktu;
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 9. Ocenianie pracy i aktywności uczniów głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 10. Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia.
 11. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Wychowawca, pedagog, psycholog organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

 

e-nauczanie – zasady dla Uczniów

W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in. e-mail

  -        dyski wirtualne

  -        telekonferencje – program MEET

  -        Classroom

  -        Skype

  -        Messenger

  -        Portale edukacyjne

  -        inne zasoby Internetu

 3. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku. Stara się pracować zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
 4. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie;
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania;
 6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe;
 7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje
  w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

 

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.