Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Patron szkoły

Patron Szkoły - ks. Stanisław Brzóska

     

   

Biografia księdza Stanisława Brzóski

Urodził się 30 grudnia 1834 r. w Dokudowie. 

Do szkoły średniej uczęszczał w Białej Podlaskiej i w Siedlcach.

W 1851 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Kijowie.

Po ponad dwóch latach wrócił do domu i wstąpił do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim.

W 1858 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Objął stanowisko wikarego w Sokołowie Podlaskim, zaś od 1860 r. w Łukowie.

W 1861 r. wygłosił kolejne patriotyczne kazanie, mimo trwającego stanu wojennego Królestwie. 

27 listopada 1861 r. aresztowany i zesłany do twierdzy zamojskiej. 

W 1862 r. powrócił do Łukowa i aktywnie włączył się w ruch spiskowy.

W chwili wybuchu powstania styczniowego 1863 r. pełnił rolę naczelnika administracji powstańczej powiatu łukowskiego.

W nocy z 22 na 23 stycznia dowodził atakiem na Łuków, w którym stacjonował kilkusetosobowy garnizon rosyjski. 

7 lutego 1863 r. uczestniczył w przegranej bitwie pod Siemiatyczami, a następnie w potyczkach pod Woskrzenicami, Gręzówką, Siemiatyczami, Fajsławicami i Staninem.

Latem 1863 r. przyłączył się do oddziału dowodzonego przez K. Krysińskiego. 

W sierpniu tegoż roku wycofał się z powodu choroby na tyfus. 

Zimą 1864 r. utworzył oddział a jego adiutantem został Franciszek Wilczyński. 

21 kwietnia 1865 r. schwytany po ucieczce z gospodarstwa sołtysa Bielińskiego we wsi Sypytki. 

23 maja 1865 r. stracony na rynku w Sokołowie Podlaskim. 

Ksiądz generał Stanisław Brzóska był ostatnim Komendantem Powstania 1863 r. na Podlasiu, który utrzymał się w Królestwie, aż do późnej wiosny 1865 r. 

Krótki rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej 

Jeszcze pod zaborami w roku szkolnym 1905/06 rozpoczęła pracę koedukacyjna dwuklasowa szkoła miejska z językiem polskim jako wykładowym .

Od lutego 1916 roku kontynuacją wyżej wymienionej szkoły stała się czteroklasowa szkoła powszechna.

Po odzyskaniu niepodległości utworzono siedmioklasową szkołę rozwojową.

Od lutego 1919 r. zaczęła nosić imię ks. Stanisława Brzóski. Stało się tak dlatego, że uznano, iż bardzo ważne jest, aby patronem szkoły został bohater powstania styczniowego, który stanął w rzędzie najwybitniejszych i najbardziej godnych pamięci patriotów. Przetrwał w pamięci rodaków, choć jego działalność nie wykraczała poza granice jednego regionu. 

W roku szkolnym 1920/21wysiłkiem grona nauczycielskiego i młodzieży zgromadzono środki na sztandar szkoły, którego uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 26 listopada 1922 r. 

Wieloletnie starania o nadanie szkole imienia ks. Stanisława Brzóski zostały zakończone decyzją Ministerstwa W.R.i O.P.  z dnia 27 stycznia 1924 r., które siedmioklasowej szkole powszechnej miejskiej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 12 nadawało nazwę „im. ks. St. Brzóski”. Pismo adresowane było do kierowniczki szkoły pani Anieli Łazowskiej, a podpisane przez Inspektora Szkolnego Bronisława Chłopickiego. 

 W roku szkolnym 1928/29 uczniowie rozpoczęli edukację w nowym budynku przy ulicy Grabanowskiej obecnie Moniuszki. 

Podczas II wojny światowej  po wkroczeniu Niemców do miasta budynek Szkoły Powszechnej III stopnia nr 1 przy Grabanowskiej (Moniuszki) został zamieniony na koszary dla wojska. 

Nauka odbywała się w lokalach prywatnych w bardzo ciężkich warunkach.

W 1950 r. szkoła została przeniesiona do drewnianego budynku przy ulicy Narutowicza. 

Ostatnia zmiana nazwy szkoły miała miejsce w 1953 r. Od tej pory po dzień dzisiejszy jej nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej.  Obecnie należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. 

Dnia 24 maja 1969 r. wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek szkolny.

Nowy obiekt wzniesiono czynem społecznym i oddano do użytku 19 listopada 1970 r. Przy budowie brali udział rodzice i uczniowie szkoły. 

Przez dziesięciolecia uczniowie tej szkoły zdobywali bardzo wysokie lokaty w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach krajowych i zawodach sportowych. 

Nasi wychowankowie -  uczniowie  świetnie pisali egzaminy po 6 klasie szkoły podstawowej,  a także po  8 klasie, tym samym zdobywając wysokie miejsce w rankingach szkół. 

Do tradycji szkoły należało zdobywanie I, II  miejsca w konkursach  krajowych  SKO -  „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. 

Hasło „JEDYNKA ZAWSZE PIERWSZA” stało się hitem w mieście Biała Podlaska.  

Uczniowie TEJ SZKOŁY byli wizytówką jej poziomu i umiejętności. 

Możemy być dumni,  że uczęszczamy do najstarszej szkoły w Białej Podlaskiej Szkoły z bogatą historią i tradycjami od 1905 r.  To już 119 lat.