Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Zajęcia Dodatkowe

 

 • koło dziennikarskie – zajęcia on-line – klasy VII – p. Anna Zdunek 
 • koło matematyczne – czwartek 11:45 - klasa II a – p. Dorota Sokowska 
 • koło matematyczne -   środa 12:45 - klasa II b – p. Bożena Krawczyk-Matysek 
 • koło matematyczne -   poniedziałek  11:45 - klasa III b – p. Małgorzata Stasiuk 
 • koło matematyczne  - zajęcia on-line – klasy IV, VI, VII –  p. Albina Kozaczuk 
 • koło plastyczne – czwartek 12:45 – klasy I-IV – p. Justyna Jakubczyk 
 • zajęcia dodatkowe w klasie I a – czwartek 11:45 - p. Ewa Sowa 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I – wtorek 12:45 - p. Ewa Sowa 
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV - czwartek 12:50 – p. Elżbieta Szulak 
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego w klasach VII – poniedziałek 14:35 – p. Dorota Galej - Mazur 
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – w klasach III i w I a - poniedziałek 12.45 – p. Małgorzata Stasiuk 
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach IV- poniedziałek 13:45-p. Małgorzata Stasiuk 
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach VI - wtorek 13:45 –p. Elżbieta Szulak 
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne w klasie III b – wtorek 12:45 – p. Małgorzata Stasiuk 
 • zajęcia rewalidacyjne w klasie I b – poniedziałek 12:40, środa 11:35 -p. Diana Czerko 
 • zajęcia rewalidacyjne w klasie IV a – wtorek 11:35, czwartek 12:35 –p. Diana Czerko 
 • zajęcia rewalidacyjne w klasach IV – poniedziałek 13:45 – p. Aneta Szeląg 
 • zajęcia rewalidacyjne w klasie VI a – wtorek 12:40, czwartek 13:35 –p. Diana Czerko 
 • zajęcia rewalidacyjne w klasie VIII - poniedziałek 14:45, wtorek 13:30 – p. Aneta Szeląg 
 • zajęcia usprawniające czytanie, pisanie, liczenie – poniedziałek 11:45 - klasa II a – p. Dorota Sokowska