Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Zajęcia Dodatkowe

 • język polski dla cudzoziemców – klasa II b - poniedziałek 12.45, środa 11.45 – p. B. Szewc - Juchimiuk 

 • koło dziennikarskie – klasy VIII – on-line - p. A. Zdunek 

 • koło matematyczne w klasie II a - środa 11.45 – p. E. Sowa 

 • koło matematyczne – klasa II b - wtorek 12.45-13.30 - p. Barbara Szewc - Juchimiuk 

 • koło matematyczne w klasie III a - czwartek 11.45 - p. D. Sokowska 

 • koło matematyczne klas V-VIII - poniedziałek 14.35 – p. A. Kozaczuk 

 • koło Koło Miłośników Przyrody - klasy V-VIII – czwartek 14:35 - 15:20 - p. A. Fedoruk-Połowniak

 • SKS: piłka ręczna, lekkoatletyka, piłka nożna - dziewczęta z klas IV-VII – p. R. Pieńkowska 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II a i II b - czwartek 12.45 – p. E. Sowa

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie III a i III b - poniedziałek 12.45 – p. E. Sowa 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VIII – środa 14:35 – p. A. Zdunek 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VIII - czwartek 14.35 – p. A. Kozaczuk  

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach II - wtorek 12.45 - p. D. Sokowska 

 • zajęcia rewalidacyjne w klasie II a - poniedziałek 12.30, środa 11.40 – p. Aneta Szeląg

 • zajęcia rewalidacyjne w klasie II b – poniedziałek 12:35, środa 11:45 -p. D. Czerko

 • zajęcia rewalidacyjne w klasie V a – wtorek 12:35, czwartek 13:35  - p. D. Czerko

 • zajęcia rewalidacyjne w klasie V II a – poniedziałek 14:35, środa 14:35 - p. D. Czerko

 • zajęcia rewalidacyjne w klasie VIII a – wtorek 14:35, czwartek 14:35 - p. D. Czerko 

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w klasach I a ,II a, II b - środa 12.45 - p. K. Korniluk

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w klasach III a, III b, IV a, IV b – środa 13:45 – p. K. Korniluk 

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne w klasach V-VIII – p. M. Bomba 

 • zajęcia rozwijające umiejętności językowe w klasie VII a - środa 13.45, w klasie VII b piątek 8.00 – p. Małgorzata Adamiuk

 • zajęcia szachowe w klasie II a – piątek 11:45, w klasie II b – czwartek 11:45, w klasie III a – środa 12:45, w klasie III b – środa 11:45