Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

rok szkolny 2022/2023

PROJEKT EDUKACYJNY „TURNIEJ SZKÓŁ” – II EDYCJA

W ramach projektu uczniowie i cała społeczność szkolna będzie współzawodniczyć w następujących obszarach: nauka i ekologia, wydarzenia o charakterze historycznym (w szczególności  w odniesieniu do historii naszego miasta i regionu), działania o charakterze sportowym.

Celem „Turnieju Szkół” jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej, umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej, budowanie więzi społecznych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Czas trwania projektu: 01.11.2022 r. do 09.06.2023 r.

Miejsce: ZSO nr 4, SP5 i obiekty na terenie miasta Biała Podlaska

 

W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:

        1. Zorganizowanie wydarzenia o charakterze promującym naukę i ekologię: „EKO Festiwal Naukowy”.

           Termin- I połowa lutego 2023 r.

 

        2. Zorganizowanie wydarzenia o charakterze historycznym, szczególnie w odniesieniu do historii naszego miasta i               regionu.

            Termin i miejsce: kwiecień 2023 r., Park Radziwiłłów.

 

        3. Zorganizowanie działania o charakterze sportowym: „Święto zdrowia i sportu”.

            Termin i miejsce: czerwiec 2023 r., Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5.

 

 

Artykuły