Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Świetlica

świetlica

 

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 16.15

 

REGULAMIN

 

Wychowawcy świetlicy : 

mgr Katarzyna Korniluk – kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy

mgr Diana Czerko – wychowawca świetlicy

mgr Renata Szydłowska – wychowawca świetlicy

mgr Justyna Jakubczyk – wychowawca świetlicy

mgr Renata Pieńkowska – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Stasiuk – wychowawca świetlicy

mgr Emilia Biała Białecka – wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Kapela – wychowawca świetlicy

mgr Beata Beczek - wychowawca świetlicy

mgr Marek Romaniuk – wychowawca świetlicy

mgr Marcin Mincewicz – wychowawca świetlicy

 

Główne zadania świetlicy : 

  • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
  • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 

W świetlicy organizowane są  zajęcia : 

  • plastyczne,
  • czytelnicze,
  • komputerowe,
  • zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

 

 

Artykuły