Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Świetlica

 

 

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: od 7.00 do 8.00 rano oraz od 11.45 do 16.15.

 

 

 

OFERTA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci  czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia z logopedą itp.). Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy:

- gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,

-  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),

- zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),

- zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści),

- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku i placu zabaw).

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych. 

 

REGULAMIN

 

Wychowawcy świetlicy :

mgr Renata Prokopiak- kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Korniluk- wychowawca świetlicy
mgr Ewa Sowa- wychowawca świetlicy
mgr Barbara Szewc-Juchimiuk- wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Stasiuk- wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Sokolnicka- wychowawca świetlicy

Artykuły