Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Laptop dla ucznia

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Na stronie można się zapoznać m.in. z :

  1. Materiałami i instrukcjami konfiguracyjnymi dotyczącymi otrzymanego laptopa wybierając odpowiedni model swojego urządzenia (zakładka - Kwestie techniczne).
  2. Listą darmowego oprogramowania, które można wykorzystać na swoim laptopie z systemem operacyjnym MS Windows 11 Pro Edu ( zakładka - Darmowe oprogramowanie).
  3. Materiałami edukacyjnymi dla rodziców i uczniów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu oraz kursy e-learningowe (zakładka - Edukacja)

 

 


Dodatkowo uczniowie szkół bialskich w ramach projektu „Biała w chmurze”  mają możliwość bezpłatnego instalowania aplikacji Office (Word, Excel, PowerPoint …) w zawsze najnowszej wersji na urządzeniach uczniów. Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office 365 na 5 urządzeniach (komputerach, tabletach i smartfonach). Konta uczniom zakładane są w szkołach. Login i hasło otrzymują od wychowawcy lub nauczyciela informatyki. 

Login ucznia widoczny jest w aplikacji Vulcan, na koncie ucznia lub rodzica (wybieramy z menu Dostęp Office365).

Strona logowania: www.office.com

Instrukcja dotycząca logowania oraz instalowania pakietu Office 365: Instalowanie aplikacji Office 365.docx


logo biała w chmurze