Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Doradztwo zawodowe

       Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji.  Jednym z zadań szkoły podstawowej jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

        W naszej szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE 

LICEUM, TECHNIKUM CZY SZKOŁA BARNŻOWA ? -charakterystyka szkół

 

PRZYDATNE LINKI :

     

 

 

Artykuły