Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Zebrania

Terminarz zebrań z rodzicami rok szkolny 2020/2021 

 

09.09.2020 r. 

03.11.2020 r. 

04.01.2021 r. 

08.04.2021 r. 

20.05.2021 r.

 

e - konsultacje 

Rodzice zgłaszają do wychowawcy potrzebę kontaktu z nauczycielem co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą e-konsultacji. 

28.09.2020 r. 

27.10.2020 r. 

25.11.2020 r. 

17.12.2020 r. 

25.01.2021 r. 

30.03.2021 r. 

28.04.2021 r.