Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

TURNIEJ SZKÓŁ

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej odsłonie Projektu Edukacyjnego - Turniej Szkół.

Celem Turnieju Szkół jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych, podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej, umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych. To także promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, integracja społeczności szkolnej, budowanie więzi społecznych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

II etap turnieju pod tytułem „Jak drzewiej bywało” odbył się 17 maja. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić uprzednio wylosowane wydarzenie z historii Białej Podlaskiej .

Naszym zadaniem było przedstawienie wydarzeń związanych z założeniem Akademii Bialskiej przez księdza Krzysztofa Ciborowicza – Wilskiego.

Zaprezentowania na scenie krótkiej scenki na ten temat podjęli się uczniowie klasy 6B Szkoły Podstawowej nr 1. Ukazali, jak doszło do założenia Akademii Bialskiej i jakie cele przyświecały założycielowi. Przybliżono również krótko sylwetkę księdza Krzysztofa Ciborowicza – Wilskiego.

Na trybunach zasiedli także uczniowie klasy 6A, którzy kibicowali naszym szkolnym aktorom, a tym samym współtworzyli wspaniałą atmosferę tego przedsięwzięcia.

Autor: Michał Chmielowski