Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Laboratoria przyszłości - klasy 4a i 4b

Na lekcjach informatyki uczniowie z klas 4a i 4b zostali zapoznani z programowaniem. 

Praca z robotami VEX123 sprawiała im wiele radości. Dzięki takim zajęciom uczniowie doskonalili umiejętności krytycznego myślenia, kształcili poczucie odpowiedzialności oraz integrację w grupie. Praca z robotami umożliwiła uczestnikom lekcji dokonywanie wyborów, zwiększyła ich zaangażowanie, motywację oraz pozwoliła im wykorzystać mocne strony.

Autor: Dorota Pinczuk