Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022/2023 - szkolna lekcja demokracji

      15 września 2022 roku uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły wybierali przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. 

      Była to ważna lekcja demokracji, podczas której uczniowie klas starszych mogli samodzielnie dokonać wyboru spośród pięciu przedstawionych im wcześniej kandydatek ( w tym roku były to same dziewczynki)                                                 

      Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydatki przygotowały plakaty wyborcze, na których zaprezentowały swoje propozycje działań w ramach SU. W głosowaniu tajnym wzięło udział 148 uczniów, a każdy mógł oddać tylko jeden głos.

      Komisja wyborcza w składzie: Bartosz Kozłowski, Piotr Szaniawski oraz opiekunowie SU: Anna Zdunek i Emilia Biała-Białecka, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń oddanych głosów. Sześć spośród nich było nieważnych.

      W wyniku głosowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2022/2023 wyłoniono następujące osoby:

Przewodniczący SU – Małgorzata Furtak z klasy VIII b

Zastępca przewodniczącego – Magdalena Kimicka z klasy VIII a

Zastępca przewodniczącego – Martyna Demianiuk z klasy VIII a

Członek SU – Maria Okulus z klasy VIII b

Członek SU – Julia Bernadkiewicz z klasy VIII a

Gratulujemy nowo wybranym władzom SU. Życzymy owocnej pracy na rzecz szkolnej społeczności.

Dziękujemy Komisji Wyborczej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a także wszystkim zgłoszonym kandydatom i pozostałym uczniom kl. IV-VIII za udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Opiekunowie SU: Emilia Biała-Białecka, Anna Zdunek

 

 

Autor: Emilia Biała-Białecka, Anna Zdunek