Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

„Bezpieczne zabawy zimowe”

Zapraszamy uczniów klas 1-3   do udziału w szkolnym konkursie plastycznym 

Konkurs trwa od 31.01.2022r. do 1.02.2022r. 

Cele konkursu:

    rozwijanie nawyków i umiejętności do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych;

    propagowanie aktywnego trybu życia i wypoczynku;

    promowanie twórczości dziecięcej;

    rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci;

    wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

Regulamin konkursu

  1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej.
  2. Konkurs adresowany jest uczniów klas 1-3.
  3. Uczestnik wykonuje indywidualną, samodzielną pracę plastyczną w domu.
  4. Praca wykonana jest dowolną techniką plastyczną ( np. pastele, farby, wycinanka i inne materiały) w formacie A4.
  5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
  6. Podpisane prace ( na odwrocie pracy: imię, nazwisko, klasa) należy oddać  wychowawcy.
  7. Termin wykonania pracy – 7.02.2022 r.
  8.  Prace oceniać będzie 3-osobowe Jury.
  9. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie Szkoły    Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej.
  11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.03.2022 r.
  12. Dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc przewidujemy nagrody
  13. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na opublikowanie prac oraz niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej  i facebooku szkoły
  14. Uwagi końcowe:
   •     Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w          Białej Podlaskiej
   •     Prace będą oceniane w trzech kategoriach :

I. klasy pierwsze

II. klasy drugie

III. klasy trzecie

   

Kryteria oceny prac:

    Zgodność z tematem,

    Samodzielność w wykonaniu pracy;

    Estetyka wykonania;

    Kreatywność w doborze materiałów i gama kolorystyczna.

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Stasiuk