Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Szkoła Pamięta 2021

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła Pamięta 2021" 

W ramach akcji szkoły mogą realizować różnorodne działania. Oto propozycje działań: 

  • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;
  • uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;
  • przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
  • przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych;
  • odszukanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ich temat;
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej;
  • spotkanie z osobą popularyzującą historię danego regionu;
  • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, np. prezentacja dotycząca jakiejś postaci lub rocznicy historycznej; 
  • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą, w tym opiekujących się miejscami pamięci poza granicami naszego kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-pamieta-2021--zapraszamy-do-udzialu-w-akcji

Autor: