Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Wizyta w schronisku dla zwierząt

Wycieczka klasy 2a do schroniska dla bezdomnych zwierząt była finałem Klasowej Akcji Pomocy, która trwała przez cały październik.

Dzieci przynosiły pożywienie dla kotków i piesków, legowiska, a nawet zabawki zwierząt. Na koniec miesiąca dary zostały przekazane do schroniska.
Podczas wizyty w schronisku uczniowie poznali, jak wygląda życie zwierząt i opieka nad nimi. Dowiedzieli się, w jaki sposób można pomagać zwierzętom. Pobyt w schronisku sprzyjał rozbudzeniu empatii dla samotnych zwierząt, a dla niektórych był okazją do kształtowania odwagi i wytrwałości.

Autor: Dorota Sokowska