Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

SZKOLNE KOŁO CARITAS

JESTEŚMY!!!

Od 04.03. 2022r. oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski.

 

Celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży  w niesienie pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu – czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). W miarę możliwości członkowie SKC włączają się również szersze akcje organizowane przez Caritas diecezjalną.

Długo czekali na ten dzień uczniowie naszej szkoły, którzy  zgłosili się, by  czynić dobro bezinteresownie jako Wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej.

Cieszy fakt, że 4 marca legitymację wolontariusza Szkolnego Koła Caritas otrzymało 52 uczniów naszej szkoły.

O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej zebrali się: Dyrekcja, opiekunowie, uczniowie oraz gość-Pani Małgorzata Strzelec- opiekun Szkolnych Kół Caritas rejonu Biała Podlaska.

Wszystkich obecnych powitał Pan Dyrektor Przemysław Olesiejuk. Następnie odczytał Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej nr1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr3 w Białej Podlaskiej.

Autor: s. Zofia Władyszewska