Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Organizacja dnia 4 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

04.06.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna $5.1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017r. poz. 1603 z póź.zm) 

 

W szkole zorganizowane są zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 - 16:00 

Uczniowie wymagający opieki w/w dniu zgłaszają się do szkoły do godziny 9:00 

 

Autor: