II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Rada Rodziców

Rada Rodziców  to bardzo ważny organ tworzący szkołę. Nie ma dobrej szkoły bez dobrze działającej Rady Rodziców.

Rada Rodziców finansuje sporą część wydatków szkoły tj.

  • zajęcia pozalekcyjne,
  • pomoce dydaktyczne,
  • remonty pomieszczeń,
  • stypendia dla uczniów zdolnych,
  • stypendia dla uczniów gorzej usytuowanych,
  • ulotki i plakaty reklamowe itp.

 

Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy.

Każdy sukces II Liceum im. Emilii Plater to również Państwa zasługa.
 

Informacje dla rodziców


Nr konta Rady Rodziców przy II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej:
72 8025 0007 0019 3207 2000 0010
 
Przekaż 1 % podatku szkole:    nr KRS 0000031762
Cel szczegółowy 1%:          500000013527, II Liceum Ogólnokształcące

Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom ze środków Rady Rodziców

Na podstawie § 10 p. 10 Regulaminu Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej ustala się zasady udzielania uczniom pomocy materialnej.

Czytaj więcej o: Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom ze środków Rady Rodziców
platerka.pl/liceump,104,rada-rodzicow
platerka.pl/liceum