II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Statut szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej jest kontynuatorem chlubnych tradycji szkoły o ponad 100-letniej tradycji.
 
Nasza szkoła promuje uniwersalne wartości humanistyczne, wychowując uczniów do kultywowania dobra, prawdy i piękna.
Praca szkoły uwzględnia w szczególny sposób etos patriotyzmu, honoru, godności i uczciwości. Symbolicznym wyznacznikiem tych cech jest nasza Patronka – Emilia Plater i hasło umieszczone na sztandarze szkoły ufundowanym przed wojną przez rodziców.
 
Brzmi ono:

 „JASNO ŚWIECIĆ CZYNU TARCZĄ WŁASNĄ”

Pomimo nieco archaicznego brzmienia jest proste i zrozumiałe dla wszystkich.

Cele szkoły to wychowywać i wykształcać przyszłego obywatela Rzeczpospolitej, który dumny jest z tego, że jest Polakiem, zna chlubne miejsce Polski  w Europie i świecie oraz potrafi świadczyć o tym swoim postępowaniem.

Nasz absolwent jest dobrze wyposażony w wiedze i umiejętności, dzięki którym zdobywa laury na wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Jest też w  pełni ukształtowanym człowiekiem, który umiejętnie realizuje swoje życiowe plany i marzenia.

 

platerka.pl/liceump,116,statut-szkoly
platerka.pl/liceum