II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Zasady pracy zdalnej

E-nauczanie – zasady dla nauczyciela

 
W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.
 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • E-mail
 • Dyski wirtualne
 • Telekonferencje – program Meet
 • Classroom
 • Skype
 • Messenger
 • Portale edukacyjne
 • Inne zasoby Internetu
 1. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;
 2. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 3. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, zgodnie ze swoim planem zajęć;
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów (nie mniej niż 18h tygodniowo);
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu
  i godziny oraz formy kontaktu;
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 8. Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia.
 9. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Wychowawca, pedagog, psycholog organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 

E-nauczanie – zasady dla uczniów

 
W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.
 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • E-mail
 • Dyski wirtualne
 • Telekonferencje – program Meet
 • Classroom
 • Skype
 • Messenger
 • Portale edukacyjne
 • Inne zasoby Internetu
 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku. Stara się pracować zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
 2. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym  dla siebie czasie;
 3. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania;
 4. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe;
 5. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje
  w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.
 
Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.
platerka.pl/liceump,127,zasady-pracy-zdalnej
platerka.pl/liceum