II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Rok szkolny 2008/2009

Agata Czyżak
Otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów .


Łukasz Sobechowicz

Laureat Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r." .

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło


Patrycja Lewczuk

Laureat Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r." .

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło


Malczuk Adrian

Finalista Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r." .

Opiekun: mgr Kazimiera Sobiło


Piotr Kujko

Laureat Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r." .

Opiekun: mgr Andrzej Czerko

Paweł Sobczuk

Podopieczny Krajowego Funduszu na rzecz dzieci uzdolnionych.
Otrzymał Stypendium  w ramach
"Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Wioleta Przybysz
Finalista konkursu z języka niemieckiego "Deutsch macht SpaB""

Opiekun: mgr Maciej Borsuk

Ada Szymańska
I nagroda IV Konkursu Ortograficznego Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek


Martyna Wołodko
II nagroda IV Konkursu Ortograficznego Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek


Magda Pawluk
III nagroda IV Konkursu Ortograficznego Języka Francuskiego

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Klaudia Sobolewska
I miejsce w eliminacjach powiatowych XII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
"Moje miejsce na ziemi"

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Arleta Koleśnik
Sylwia Kowalczyk
Laureatki konkursu poetyckiego
Wiersze uczennic umieszczono w tomiku wierszy "Żyć Zaczynają"

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

GabrielaPłochacka
Laureat w poezji sp. -V Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Dominika Ledworuch
Laureat w poezji sp. -V Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Mariola Chwedoruk
Laureat w poezji sp. -V Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Magda Hyb
Laureat w poezji sp. -V Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Małgorzata Goławska
Ada Szymańska
Zakwalifikowały się do II etapu Okręgowej Olimpiady Języka Francuskiego

Opiekunowie: mgr Swietłana Juda
mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Magda Hyb
III miejsce w VII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Francuskiej

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Klaudia Sobolewska
I miejsce w 54 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Opiekun: dr Małgorzata Chwedczuk

Ada Szymańska

I miejsce w konkursie tłumaczeniowym z j. francuskiego zorganizowany przez ośrodek francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Sylwia Demczuk
Małgorzata Tychmanowicz
II miejsce w konkursie tłumaczeniowym z j. francuskiego zorganizowany przez ośrodek francuski Deux-Sevres

Opiekun: mgr Juda Swietłana
mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

Anna Grzeszyk
V miejsce w konkursie  „Moja szkoła w obiektywie"

Opiekun: mgr Anna Jaszczuk

Michał Cyrzan
Wyróżnienie w konkursie  "Moja szkoła w obiektywie"

Paweł Sobczuk
II miejsce w etapie centralnym XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Opiekun: mgr Ewa Kwiatkowska Drwięga

Paweł Sobczuk
II miejsce w IV Konkursie na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej

Dominika Ledworuch
Finalista Diecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Pawle

Opiekun: o Przemysław Kryspin

Karolina Juszczuk
Finalista Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

opiekun: o.Szczepan Dzyr


Konarski
Finalista Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Opiekun: o. Szczepan Dzyr


Patrycja Lewczuk

Wyróżnienie Konkurs ekologiczny

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka

Marta Nitychoruk
Wyróżnienie Konkurs ekologiczny

Opiekun: mgr Irena Kuźmicka
 

Sylwia Kukawska

I miejsce w I Konkursie slawistycznym organizowanym przez UMCS w Białej Podlaskiej

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Tomasz Szabluk

Wyróżnienie I Konkurs slawistyczny

Opiekun: mgr Danuta Pawluczuk

Agnieszka Dutkiewicz
III miejsce Kangur matematyczny

Opiekun: mgr Teresa Kokoszkiewicz

platerka.pl/liceumart,92,rok-szkolny-20082009
platerka.pl/liceum