II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Europejski tydzień mobilności - "The Great Smog "

W ramach ww. projektu nauczyciele naszej szkoły podejmują różne działania mające na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego stylu życia oraz kształtowanie świadomych postaw proekologicznych. Jednym z problemów, z jakim boryka się także Polska, jest smog w miastach.

18 i 19 września zajęcia o tej tematyce zrealizowano w klasach 3a, 3f, 3c i 2d na lekcjach języka angielskiego oraz zajęciach z wychowawcą. Uczniowie obejrzeli dokument pt. "The Great Smog ". Przekaz wydarzeń z Londynu, które miały katastrofalne skutki (ponad 4000 zgonów w ciągu roku po tragicznych pięciu dniach utrzymującego się smogu w stolicy Anglii) uświadomił uczniom jak bardzo jesteśmy narażeni na skutki nieodpowiedzialnych działań w miejscach o wysokim poziomie zaludnienia. Pani. J. Iwaszko omówiła z uczniami niektóre przyczyny i konsekwencje zanieczyszczenia powietrza. Pod koniec lekcji uczniowie podawali swoje sugestie w jaki sposób możemy zapobiegać takim zjawiskom i troszczyć się o nasze zdrowie.

platerka.pl/liceumart,559,europejski-tydzien-mobilnosci-the-great-smog
platerka.pl/liceum