II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

STYPENDIUM INBAP

Program stypendialny STYPENDIUM INBAP wspiera ambitnych i motywuje szczególnie uzdolnionych uczniów.

Nadrzędnym celem STYPENDIUM INBAP jest rozwijanie kompetencji i nagradzanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających najwyższe wyniki w nauce, wykazujących ponadprzeciętną aktywność w zakresie doskonalenia zdobytej wiedzy, biorących udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej program realizowany jest od 2020 roku, przy współpracy z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym szkoły.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia przyznawane są w kwocie 600 złotych miesięcznie przez okres 12 miesięcy, w łącznej wartości 7 200 złotych.

KRYTERIA

Stypendium przyznawane jest:

• w przypadku uczniów klas pierwszych – na podstawie osiągnięć pierwszego półrocza i wypłacane stypendyście w okresie: od marca do lutego następnego roku.
• w przypadku uczniów rozpoczynających klasy: drugą, trzecią oraz czwartą – na podstawie osiągnięć poprzedzającego roku szkolnego i wypłacane stypendyście w okresie: od września do sierpnia następnego roku.

PRAKTYKI PŁATNE

Ponadto corocznie każdy stypendysta ma możliwość odbycia w biurze Zarządu Fundatora, tj. w Białej Podlaskiej, odrębnie wynagradzanych miesięcznych wakacyjnych praktyk i aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z działalnością firmy – od koncepcji, przez fazę realizacji, aż do krystalizacji projektów Fundatora z zakresu szeroko pojętych finansów, inwestycji, budownictwa, nieruchomości, administracji, prawa, marketingu, czy public relations.

platerka.pl/liceumart,410,stypendium-inbap
platerka.pl/liceum