II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka, która odbyła się w naszej szkole pierwszego czerwca 2022 roku, to specyficzny rodzaj debaty, w którym dwie strony dyskutują nad postawioną tezą, w tym wypadku „Szkoła nas uszczęśliwia”. Jest to swoisty pojedynek mówców, najważniejsza jest sztuka formułowania i prezentowania argumentów.

Celem debaty oksfordzkiej jest wypracowanie wspólnych wniosków lub przekonanie uczestników do swoich racji, a głównym zadaniem jest przekonujące przedstawienie argumentów oraz zbijanie argumentów strony przeciwnej. Ma ona rozwijać umiejętności z zakresu retoryki, argumentacji, wystąpień publicznych, swobody wypowiedzi i kulturalnej dyskusji.

Mówcy są podzieleni na zwolenników (strona propozycji) i przeciwników (strona opozycji) tezy. Liczba mówców po jednej stronie nie powinna przekraczać 6 osób, w naszym przypadku było ich po czterech. Mówcy każdej ze stron wypowiadają się na przemian, rozpoczyna mówca propozycji. Każda z wypowiedzi ma określony czas (od 1 do 4 minut). Obowiązują oficjalne formy zwracania się (Kolego/Koleżanko) oraz wysoka kultura dyskusji. Dyskusja ma być mocna w treści oraz miękka w formie! Debatę prowadzi Marszałek (Kacper Demczuk II) i Sekretarze (Daria Jeruzalska IF i Weronika Suzanowicz IF), którzy kontrolują czas dzwonkiem.

Zespół propozycji:

1. Lider: Alicja Jaroć IF

2. Mówca rozwijający: Zofia Łobejko IIIL

3. Mówca odnoszący się do oponentów: Wiktoria Lempaszek IIIL

4. Mówca podsumowujący: Pola Radzikowska IF

Zespół opozycji:

1. Lider: Patrycja Fedorowicz IF

2. Mówca rozwijający: Diana Horodecka IF

3. Mówca odnoszący się do oponentów: Nikola Wac IF

4. Mówca podsumowujący: Nikola Wawryszuk IF

Główne argumenty przedstawione za tezą: w szkole kształtują się przyjaźnie (według opozycji są one fałszywe), następuje rozwój intelektualny (opozycja określiła go jako nudny i nieprzydatny do życia), szkoła przygotowuje do życia (opozycja, że głównie stresuje) i do pracy zawodowej (według opozycji przygotowuje tylko do życia w szkole i przestarzałych zawodów).

Po debacie i dyskusji z publicznością, odbyło się głosowanie jej wszystkich uczestników, tj. uczniów i nauczycieli (ok. 300 osób). Nieznaczna większość uczniów poparło tezy opozycji. Samorząd uczniowski, który był współorganizatorem debaty, czeka na propozycje tematu debaty oksfordzkiej, która odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym.

 

platerka.pl/liceumart,389,debata-oksfordzka
platerka.pl/liceum