II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

13 grudnia - 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

39 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o szóstej rano Polskie Radio nadało wystąpienie przewodniczącego nowo ukonstytuowanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

W którym poinformował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

Tej samej nocy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zapukali do drzwi wielu opozycjonistów i członków Solidarności. Na ulicach pojawiły się patrole milicji i wojska, wozy bojowe, czołgi i transportery opancerzone. Aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tys. osób, zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych (m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Literatów Polskich), zakazano strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospodarki. Praktycznie zniesiono i tak już ograniczone prawa obywatelskie. Zakazano zmian miejsca pobytu bez zezwolenia władz. Łączność telefoniczna została przerwana, a potem jawnie kontrolowana. Korespondencja podlegała cenzurze. Wprowadzono godzinę milicyjną... Symbolem brutalności władz stała się pacyfikacja kopalni „Wujek” podczas której zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Stan wojenny zniesiono dopiero 22 lipca 1983 r.

https://www.youtube.com/watch?v=R3b1eVVvGHo&feature=emb_logo – materiał IPN

W geście hołdu ofiarom stanu wojennego 13 grudnia o godz. 19.30 zapalmy w oknach symboliczne światło wolności.

platerka.pl/liceumart,155,13-grudnia-39-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego
platerka.pl/liceum