II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Sukces Pawła Kamińskiego

ucznia klasy 4B w 65-ej edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

3. lutego 2024 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie zostały zorganizowane zawody okręgowe 65. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tematem zmiennym jest w tym roku: 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W eliminacjach okręgowych wzięło udział 42 uczestników, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Lubelszczyzny. Zawody okręgowe składały się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.

Przed etapem pisemnym uczniów, nauczycieli i rodziców powitał Sekretarz Okręgowy Olimpiady dr Mateusz P. Gancewski, zaś olimpiadę otworzył dziekan WPiD dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS.

Po sprawdzeniu prac z części pisemnej do etapu ustnego zakwalifikowało się 9 uczniów, spośród których komisja wyłoniła 6, którzy będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych (III stopnia). Odbędzie się on w Warszawie w dniach 6–7 kwietnia br.

Wśród grona sześciu zwycięzców znalazł się Paweł Kamiński (uczeń klasy 4B II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater) pracujący pod kierunkiem mgr Andrzeja Czerko.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

platerka.pl/liceuma,622,sukces-pawla-kaminskiego
platerka.pl/liceum