Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Miejskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni (nazywany także Wielkim) 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Jej celem było m.in. przeciwdziałanie wadom ówczesnego systemu politycznego, takim jak: wolna elekcja i demokracja szlachecka, które przyczyniały się do osłabienia państwa. Zmieniła ona ustrój Polski na monarchię dziedziczną oraz ograniczyła przywileje magnatów. Ze względu na historyczne wydarzenia, które były, delikatnie mówiąc, niesprzyjające, pozostała w mocy przez bardzo krótki czas – do 23 listopada 1793 roku.

Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku został uznany za święto narodowe. Przez 123 lata zaborów Polski (1795-1918) obchodzenie rocznicy Konstytucji 3 maja było zakazane na całym jej terytorium. Surowo karano wszelkie próby publicznego świętowania. Po odzyskaniu niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 została ponownie uznana za święto narodowe uchwałą sejmu ustawodawczego, stało się to 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej była ona obchodzona jedynie do 1946 roku. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zniesione ustawą w 1951 roku; do jego obchodów wrócono dopiero w 1981 roku. Miało to związek z działalnością Solidarności. Musiało ono poczekać jednak kolejne kilka lat na oficjalne przywrócenie. Stało się to w 1990 roku. Obecnie Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych.

Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Świętej w kościele św. Antoniego odbył się przemarsz pod tablicę upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Tam wysłuchaliśmy przemówień i delegacje złożyły kwiaty.

Autor: Renata Szydłowska