Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Szkolny Konkurs Językowy Advent Calendar

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na wykonanie kalendarza adwentowego w języku angielskim. Forma i wielkość pracy: dowolna Uśmiech

Prace wykonujemy indywidualnie. Kalendarze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-8. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) przekazujemy swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 6 grudnia 2022r włącznie. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, poprawność językowa, estetyka pracy i pomysłowość. Kalendarz adwentowy musi zawierać elementy językowe nawiązujące do pory roku i okresu świątecznego (Christmas), ale wyłącznie w języku angielskim. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone upominkami! Konkursowe kalendarze zostaną ocenione przez nauczycieli języka angielskiego, plastyki i techniki. Decyzja Jury jest ostateczna.

Angliści SP1

Autor: Renata Prokopiak