Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Zbiórkę na budowę pomnika Romana Kłosowskiego

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE  WSZYSTKIM, którzy wsparli naszą szkolną

Zbiórkę na budowę pomnika Romana Kłosowskiego

Pieniądze w kwocie 101,57 zł zostały wpłacone na konto Stowarzyszenia „Koło Bialczan” .

Autor: Justyna Jakubczyk