Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Szachy w klasach 2a i 2b

     Nauka gry w szachy rozwija u dzieci zdolności matematyczne, logiczne myślenie, umiejętność analizy napotykanych problemów i ich rozwiązywania. Młody szachista jest bardziej opanowany, cierpliwy i wytrwały, lepiej radzi sobie z niepowodzeniami niż jego rówieśnicy.

      Szachy kształtują wyobraźnię, dają pewność siebie, uczą też szacunku do przeciwnika i samego siebie. Rozwijają i ćwiczą wyobraźnię przestrzenną, poprawną koordynację ruchów, uczą rozróżniania stron świata, kierunków lewo-prawo oraz określania odległości między przedmiotami. Jest to swoista lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny pomoże mu w matematyce, fizyce, a nawet technice i geografii.

 

      Dlatego cieszymy się, że w naszej szkole dzieci mają możliwość uczestniczyć w systematycznych zajęciach szachowych już od najmłodszych lat.

Autor: Małgorzata Kapela