Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Dzień Ligii Ochrony Przyrody – konkurs ekologiczno-plastyczny „Zwierzęta chronione w Polsce”

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzimy w rocznicę utworzenia najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. 

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody oraz szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody zapraszam do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym  „ Zwierzęta chronione w Polsce”.  Jakie gatunki zwierząt występują w Polsce? Które z nich są objęte ochroną? Jak wyglądają? Dowiedz się, sprawdź, zobrazuj i zgłoś pracę do konkursu.. Zachęcam do przedstawienia w atrakcyjnej formie wizerunków rzadkich i ginących zwierząt występujących w naszym kraju.

Format pracy: A3 lub A4 (pracę proszę podpisać na odwrocie – imię, nazwisko oraz klasa). Prace proszę przynosić do opiekuna szkolnego koła LOP –p. A. Fedoruk-Połowniak w terminie do 23 stycznia 2024.

 

Ps. Informacje na temat gatunków zwierząt objętych ochroną w Polsce znajdziecie  w  „Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt” 

Autor: Anna Fedoruk-Połowniak