Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Spotkanie z kuratorem zawodowym

   W ramach działań profilaktyczno wychowawczych uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Ewą Fabian kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Pani kurator zapoznała uczniów z zasadami odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przybliżyła uczniom zawód kuratora.

Autor: Katarzyna Korniluk