Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

MIEJSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie  Dla Uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w 41 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego.

Zadanie konkursowe : 

  • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej :  projektu pomnika dotyczącego ofiar wprowadzenia  stanu wojennego w Polsce  13.12.1981 r. 
  • Projekt może być wykonany dowolną techniką.
  • Maksymalny format pracy A3.
  • Przygotowane prace mają mieć charakter oryginalny.
  • Odrzuceniu będą podlegały prace skopiowane z Internetu.

 

Zadanie konkursowe należy dostarczyć w terminie do 28 listopada  2022 r.  - do p. Edyty Borkowskiej

 

Każda praca powinna być podpisana wg wzoru: imię i nazwisko autora (wykonawcy), klasa i szkoła, do której uczęszcza uczestnik.

 

REGULAMIN KONKURSU

Autor: Edyta Borkowska