Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

      83 lata temu, 1września 1939r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową.

      Dla upamiętnienia tamtych chwil w naszym mieście odbyły się uroczystości, w których wzięły udział władze Miasta Biała Podlaska z prezydentem Michałem Litwiniukiem na czele.

      Podczas obchodów na Placu Wolności przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zostały złożone kwiaty, które w imieniu bialskich szkół podstawowych złożyli wicedyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, p. Monika Owczaruk oraz p. Andrzej Sikona wraz przedstawicielami pocztu sztandarowego naszej szkoły.

Autor: Małgorzata Kapela