Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Konkurs WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

W imieniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska serdecznie zapraszam do udziału w Miejskim Konkursie Profilaktycznym pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”, organizowanym w ramach Miejskich Dni Profilaktyki.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych

 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,

na kartonie formatu A3

 

Spot promujący cele i założenia konkursu powinien trwać

maksymalnie 120 sekund.

 

Zainteresowane osoby zgłaszają się do pedagoga szkolnego

p. Katarzyny Korniluk

Autor: Katarzyna Korniluk