Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Konkurs plastyczny "Dziwny jest ten świat"

Zachęcam uczniów klas VII i VIII naszej szkoły do udziału w konkursie: „Dziwny jest ten świat” . 

Szczegółowe informacje w załącznikach. Chętnych ósmoklasistów proszę o kontakt mailowy lub osobisty w bibliotece SP1. Podkreślę, że zajęcie I, II lub III miejsca będzie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i skutkowało uzyskaniem dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  Prace zgodnie z regulaminem, w formacie A3, wraz z oświadczeniem rodzica, przyjmuję do 18 marca do godz. 9.00 w bibliotece Jedynki.

 

Justyna Jakubczyk
justyna.jakubczyk@platerka.pl

Autor: Justyna Jakubczyk