Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

p. Andrzej Borodijuk

mgr Andrzej Borodijuk

pracownik Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej

alpinista-podróżnik

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w latach 1977-1984.

Pomimo trudności i wszystkich ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, załamaniem gospodarczym oraz społeczną stagnacją wspomina naukę w szkole podstawowej jako beztroski czas, pozbawiony zmartwień.     

Bardzo lubił przedmioty humanistyczne, zafascynowany był geografią i historią.   

Największy wpływ wywarli na niego nauczyciele ulubionych przedmiotów, pani Barbara Białecka i pani Halina Horbowiec. Z kilkoma kolegami z „Jedynki” utrzymuje kontakt do dnia dzisiejszego.

Pan Andrzej uważa, że szkoła podstawowa była solidnym fundamentem, na którym budował kolejne etapy edukacji. To nauka w „Jedynce” rozbudziła jego zainteresowanie archeologią i historią, stąd wybór kierunku studiów, a lekcje geografii zainspirowały go do zwiedzania świata.

Z wykształcenia jest historykiem o specjalizacji archeologicznej. Wyjazdy na wykopaliska były jego sposobem na poznawanie świata i obcych kultur. Odkąd pamięta interesował się obyczajami panującymi w innych krajach, a ciekawość świata pobudzała go do odbywania kolejnych podróży. Z tych samych powodów zaczął interesować się także wspinaczką. Kilkudniowy kurs w Skałkach był okazją do zdobycia pewnej wiedzy. Mógł uczyć się od najlepszych, ponieważ instruktorami podczas tych warsztatów byli dwaj polscy himalaiści: Bogdan Crauze i Jarosław Kaban.

Zanim pan Andrzej Borodijuk wziął udział w ekspedycjach międzynarodowych, zdobywał szczyty w rodzimych Tatrach i przecierał szlaki w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Od 2000r. zdobywa najwyższe szczyty świata: Elbrus, Jabel Toubkal, Mont Blanc czy Aconcaguę. Pan Andrzej Borodijuk podkreśla, że każda jego dotychczasowa wyprawa charakteryzowała się innym stopniem trudności. Niska temperatura i silny wiatr to czynniki, które często uniemożliwiały alpiniście pokonywanie kolejnych etapów drogi. 

Obecnie pan Andrzej Borodijuk jest pracownikiem Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej PSW w naszym mieście. Za największą zaletę swojej pracy uważa kontakt ze studentami. 

Interesuje się historią filmu europejskiego, skandynawską literaturą faktu oraz muzyką anglosaską lat 60. i 70.

Za największe osiągnięcia spoza sfery zawodowej uważa liczne przejścia wysokogórskie w Tatrach, Alpach, Kaukazie, Andach, Afryce Północnej oraz Himalajach.

Autor: Anna Zdunek