Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”, w tym roku odbywa się pod hasłem : „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…”

Konkurs organizują Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie wspólnie
z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”.

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by w różnych  kategoriach wiekowych przygotowali w formie: literackiej, plastycznej lub multimedialnej pracę na jeden z tematów podanych w załączonym niżej Regulaminie Konkursu.

Autor: Anna Lewandowska