Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Klasa VIII b na "Szlaku Pamięci"

Dnia 29 października klasa VIII b przeszła "Szlak Pamięci" prowadzący do miejsc związanych z ważnymi i tragicznymi wydarzeniami, które zapisały się na kartach historii naszego miasta, by oddać hołd Polakom poległym w tych miejscach podczas powstań narodowych i wojen światowych.

Na początku uczniowie pod opieką p. Anny Zdunek skierowali swoje kroki    pod kościół pw. św. Antoniego, który w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego 34. Pułku Piechoty Wojska Polskiego stacjonującego w Białej Podlaskiej. Epitafium jest wyrazem pamięci o żołnierzach, a także o mieszkańcach naszego regionu poległych za wolność i niepodległość Polski, zamordowanych w katowniach, więzieniach, obozach hitlerowskich czy stalinowskich.

Na budynku zakonnym ojców kapucynów jest również tablica pamiątkowa poświęcona dyrektorom Gimnazjum im. Emilii Plater – Janinie Niedźwieckiej i Wandzie Madler oraz nauczycielom poległym i zamordowanym w czasie II wojny światowej lub zmarłym po wojnie.

Następnie uczniowie udali się na ul. Kraszewskiego, pod pamiątkową tablicę ku czi ks. S. Brzóski (patrona naszej szkoły) i R. Rogińskiego – dowódców powstania styczniowego 1863r. 

Kolejnym punktem "Szlaku Pamięci" był kościół pw. św. Anny, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica ku czci żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Lech" 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej w latach 1942-1944, którzy w lipcu 1944r. wzięli udział w akcji "Burza".

Następnie ósmoklasiści oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej represjonowanym, zamęczonym i zamordowanym w budynku Aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Krótkiej w latach 1944-1956.

W dalszej kolejności uczniowie przeszli na Plac Wolności, gdzie w 1943r. miały miejsce dwie egzekucje publiczne wykonane przez pluton hitlerowskiej policji na 26 bojownikach antyhitlerowskich.

Swoje kroki skierowali też w stronę budynku dawnego szpitala żydowskiego (obecnie jest to Urząd Stanu Cywilnego) od strony ul. Sadowej, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa pamięci około 12 000 Żydów z Białej Podlaskiej i okolic zamordowanych w latach 1939-1944 przez Niemców.

Następnie uczniowie udali się pod Zakład Karny przy ul. Prostej, w którym przetrzymywano żołnierzy Armii Krajowej – więźniów NKWD i UB. W latach 1944-1945 podczas akcji bojowych żołnierze AK z Podlasia uwolnili z tego więzienia 120 żołnierzy.

Kolejnym punktem na "Szlaku Pamięci" był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Moniuszki z pamiątkową tablicą ku czci bialskich rzemieślników, uczestników ruchu oporu, mieszkańców Podlasia zamordowanych przez hitlerowców.

Ostatnim miejscem,  w którym ósmoklasiści złożyli hołd poległym patriotom, był Pomnik Pamięci Sybiraków przy ul. Brzeskiej, który przedstawia cztery postacie zesłańców: powstańca z okresu zaborów, żołnierza z 1939r., księdza prześladowanego za wiarę i matkę z dzieckiem na ręku. Uczniowie  zapalili znicze i w chwili ciszy, zadumy pochylili się nad losem Sybiraków.

To była cenna lekcja historii i patriotyzmu, która zyskała dodatkowy wydźwięk ze względu na zbliżający się czas Święta Zmarłych.

Autor: Anna Zdunek