Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Konkurs fotograficzny „ W blasku jesiennego słońca”

Zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym z cyklu „Barwy jesieni” organizowanego przez ZO LOP w Lublinie pod hasłem „W blasku jesiennego słońca”.

Obiektem fotografii powinny być sezonowe zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie jesieni.  

Zasady udziału w konkursie:

1. Tematyka nadsyłanych prac powinna obejmować sezonowe zmiany zachodzące w przyrodzie w  okresie  jesieni. Przedmiotem fotografii powinny być obiekty przyrodnicze uchwycone w ich naturalnym środowisku.

2.  Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego konkursu.

W konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia, które nie były nigdzie publikowane. Zabronione  jest stosowanie  fotomontaży,  fotografii  skanowanych oraz powielanych z Internetu.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 własne zdjęcia.

4. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone zdjęcia, na których znajdują się daty, znaki, cyfry i ramki.

 

Zdjęcia proszę przysyłać w formacie jpg. w wysokiej rozdzielczości do 11 października 2021 pod adres anna.fedoruk-polowniak@platerka.pl

 

Opiekun Szkolnego Koła LOP – A. Fedoruk-Połowniak

Autor: Anna Fedoruk-Połowniak