Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Organizacja dni 25, 26, 27 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

25, 26, 27 maja 2021 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna §5.1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017r. poz.1603 z póź.zm)

 

 

W szkole zorganizowane są zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej  w godzinach 7:00 – 16:00

Uczniowie wymagający opieki w/w dniach zgłaszają się do szkoły do godziny 9:00

Autor: