Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Organizacja dni 4-7 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

4-7 maja 2021 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna 95.1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017r. poz. 1603 z póź.zm) 

 

W szkole zorganizowane są zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej  w godzinach 7:00 - 16:00.

Uczniowie wymagający opieki w/w dniach zgłaszają się do szkoły do godziny 9:00 

 

 

 

Autor: