Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej

Kangur 2021

Na mocy Rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561 ze zm. w 2021 r. poz. 651 i poz. 701) Lubelski Kurator Oświaty wydał polecenie, aby pisać konkurs zdalnie. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Powodzenia!

Autor: