II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Strefa video

Miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września w hali sportowej ZSO nr 3 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Była to jednocześnie inauguracja miejska, podczas której pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska powołał na stanowiska dyrektorów szkół ośmiu nauczycieli, a także wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego grupie pedagogów bialskich przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uroczystość rozpoczął pan Przemysław Olesiejuk Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, witając przybyłych gości. Następnie głos zabrał pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska. Po przemówieniach przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, służb mundurowych, duchowieństwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Rady Rodziców ZSO nr 3 wystąpił pan doktor Stanisław Romanowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, który poprowadził część oficjalną miejskiej inauguracji roku szkolnego 2023/2024.

Dopełnieniem tego podniosłego wydarzenia była część artystyczna przygotowana przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater i Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Brzóski, która przeniosła widzów do historycznych wydarzeń związanych z II wojną światową, a także podkreśliła rolę współczesnej szkoły w kształtowaniu tożsamości młodego człowieka.

platerka.pl/liceumindex.php?c=article&id=549
platerka.pl/liceum